Mentorschap

_

Mentorschap is er om u te beschermen als u niet meer goed zelf kunt beslissen over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor wordt aangesteld door de kantonrechter.

Er kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank door de instelling waar de cliënt verblijft, door de bewindvoerder of door familie met instemming van de cliënt. Vervolgens vindt er een zitting plaats op de rechtbank waarin het mentorschap wordt beoordeeld door de kantonrechter en vervolgens via een beschikking wordt hier een uitspraak in gedaan. Bij ons kantoor wordt mentorschap meestal in combinatie met bewindvoering aangevraagd.

Een mentor betrekt de cliënt zoveel mogelijk bij zijn beslissingen. Tot de taken van een mentor behoort het regelen van zorg met zorgverleners, het onderhouden van persoonlijk contact met cliënt, het vertegenwoordigen van de cliënt bij gesprekken en overleggen, ingrijpen als er niet de juiste zorg geleverd wordt, ingrijpen bij situatie die niet goed zijn voor de cliënt (bijvoorbeeld als zelfstandig wonen onverantwoord is).

De mentor doet dan verslag over het verloop van het mentorschap en de gezondheid van de cliënt. Dit doet hij door een mentorschapsrapportage naar de rechtbank te sturen waar deze beoordeeld wordt door de kantonrechter.

Bij mentorschap blijft de cliënt handelingsbekwaam, en mag dus bijvoorbeeld zelf nog beslissen over het opstellen van een testament.

Onze andere diensten

Budgetbeheer

Bewindvoering

Schuldhulpverlening

Budgetcoaching

Mentorschap