arrow-down
BudgetControl4U

Wanneer u tijdelijk of voor langere tijd niet in staat bent uw eigen financiële belangen te behartigen, kunt u bij ons terecht!

Budget Control 4u B.V. is gespecialiseerd in Budgetbeheer, Bewindvoering, Schuldhulpverlening en Budgetcoaching. Samen met u kijken we naar uw financiële situatie en de mogelijke oplossingen.

arrow-down

Budgetbeheer

Uw inkomsten worden op een “beheerrekening gestort”. Vanaf deze rekening betalen wij uw vaste lasten. Wekelijks ontvangt u van ons leefgeld op uw leefgeldrekening. Daarnaast trachten wij, indien passend in uw budget, maandelijks geld te reserveren voor onvoorziene uitgaven. Door een budgetplan op te stellen, wordt inzichtelijk hoeveel geld er binnenkomt en waar dit naar toe gaat. Mocht er sprake zijn van schuldenproblematiek, dan zullen wij samen met u kijken hoe wij dit het beste kunnen oplossen. Linksboven kunt u via de button Mijn Budget op elk gewenst moment bekijken hoe wij uw geld beheren.

Bewindvoering

Als u niet meer in staat bent om uw financiële zaken te regelen, dan kunnen uw goederen en geld onder beschermingsbewind gesteld worden. Er wordt een bewindvoerder aangesteld door de kantonrechter die afhankelijk van uw situatie voor bepaalde of onbepaalde tijd het budget en vermogen of schulden van u beheert. Er wordt een verzoek ingediend met instemming van de cliënt bij het bewindbureau van de rechtbank. Vervolgens vind er een zitting plaats op de rechtbank waarin het bewind wordt beoordeeld door de rechter gevolgd door een beschikking als de rechtbank instemt met het verzoek. Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van uw vermogen bewind gevoerd. Als het beschermingsbewind is uitgesproken wordt er een boedelrekening opgesteld. Jaarlijks en aan het einde van het bewind moet de bewindvoerder verantwoording afleggen aan de rechtbank. De bewindvoerder moet dan kunnen aantonen wat hij allemaal heeft geregeld en wat er met de onder bewind gestelde goederen gebeurd is. Dit doet hij door een rekeningverantwoording naar het bewindsbureau van de rechtbank te sturen welke daar wordt gecontroleerd.

Schuldhulpverlening

Als u in een problematische schuldensituatie verkeert, dan kunnen wij u helpen. Wij stellen samen met u een plan van aanpak op om u zo snel mogelijk aan te melden bij een bevoegde schuldhulpverleningsinstantie om duurzaam schuldenvrij te worden. Zowel bij budgetbeheer als bewindvoering trachten wij doormiddel van stabilisatie te starten met aflossen van schulden aan de schuldeisers doormiddel van betalingsregelingen die wij proberen te treffen met de schuldeisers. Minnelijk traject [MSNP] Namens u benaderen wij de bevoegde schuldhulpverleningsinstanties welke met de schuldeisers proberen de schulden te regelen en afspraken te maken over de hoogte van de aflossing van de schulden. Daarbij hanteren zij de VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) berekening volgens de RECOFA richtlijnen. Het streven is om binnen 36 maanden schuldenvrij te zijn. Wettelijk traject [WSNP] Indien in het minnelijk traject geen overeenstemming wordt bereikt met de schuldeisers, kan de schuldenaar besluiten om wettelijke schuldsanering aan te vragen (eventueel in combinatie met een verzoek aan de rechtbank het aangeboden akkoord dwingend op te leggen aan de schuldeisers). De rechtbank wijst de WSNP-bewindvoerder aan die namens de schuldeiser ervoor verantwoordelijk is een zo hoog mogelijke boedelbijdrage te vergaren voor de aflossing van de schulden aan de schuldeisers.

Budgetcoaching

Op het moment dat u het overzicht van inkomsten en uitgaven kwijt raakt, helpen wij u weer op weg. Samen met u maken wij een overzicht met uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. We kijken ook of u recht heeft op subsidies en/of toeslagen. Wij maken u ook bewust van dreigende financiële problemen en komen met oplossingen hoe u deze kunt voorkomen of oplossen. Als u betalingsachterstanden heeft, geven wij u advies hoe u dit weer recht kunt trekken. Wij geven u ook tips hoe u geld kunt besparen. Budgetcoaching zetten we vooral in nadat u het minnelijke schuldsaneringtraject dan wel het wettelijke schuldsaneringtraject met goed gevolg hebt afgerond. Gedurende een samen te bepalen periode zullen wij u begeleiden om zelf uw financiën weer te regelen en op deze manier terugval in de schuldensituatie te voorkomen.

Waar kunnen wij u mee helpen?